15 Μαρτίου 2012 - Σε ερώτηση της Βουλευτού Κ. Μπατζελή για την αναβάθμιση της παραγωγής μυδιών στο Μαλιακό Κόλπο από τη Ζώνη Α σε Ζώνη Β, απάντησε το ΥΠΑΑΤ


Στην απάντηση αναφέρεται ότι μετά τον κοινοτικό έλεγχο τον Οκτώβριο του 2011 και τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν έγιναν μετατροπές στην κατάταξη των Ζωνών Α και Β.
Ενόψει της ενδεχόμενης λήψης περιοριστικών μέτρων από την κοινότητα, το ΥΠΑΑΤ προχώρησε σε σειρά μέτρων:
  1. αύξησης των ελέγχων από τις περιφέρειες με τον ορισμό επιστημονικών επιτροπών
  2. επαναξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων για κάθε ζώνη παραγωγής από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς ώστε να επανακαθοριστεί η υγειονομική κατάσταση της ζώνης και να μην απαιτείται η διέλευση των μυδιών από κέντρο καθαρισμού.
Όσον αφορά τη διαδικασία διαπίστευσης των εργαστηρίων έχουν διαπιστευθεί τα εργαστήρια Αθηνών – Καβάλας και Κομοτηνής και είναι σε εκκρεμότητα το εργαστήριο Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηριακού ελέγχου και τις συμπληρωματικές δειγματοληψίες και τις υγειονομικές μελέτες ανά ζώνη παραγωγής, θα είναι δυνατή η αναβάθμιση των Ζωνών Β σε Α.
Όπως δήλωσε η Βουλευτής Κατερίνα Μπατζελή, «ο κλάδος της μυδοκαλλιέργειας και των Ζώντων Διθύρων μαλακίων γενικότερα είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής Αλιευτικής παραγωγής με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό και δεν μπορεί να υποβιβάζεται λόγω της αδράνειας και αναποτελεσματικότητας των αρμοδίων αρχών για τους ελέγχους.
Αντίθετα, η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ελεγκτική διαδικασία όχι μόνο διασφαλίζει την δημόσια υγεία αλλά προσθέτει και υψηλή προστιθέμενη αξία στα προϊόντα.
Απαιτείται η άμεση ολοκλήρωση των ελέγχων από την περιφέρεια για τις μονάδες του Μαλιακού Κόλπου και αναβάθμιση τους από Ζώνη Β σε Ζώνη Α».

Μπορείτε να διαβάσετε την Απάντηση του ΥΠΑΑΤ εδώ : www.kbatzeli.gr