Τη διατήρηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και την αύξηση των πόρων για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιφέρειας ζητά με ερώτησή της από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η Κατερίνα Μπατζελή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη διατήρηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και την αύξηση των πόρων για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιφέρειας ζητά με ερώτησή της από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή.
«Η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τις αναπτυξιακές προσπάθειες στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας τη στιγμή δε που αποφασίστηκε η μείωση της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ, ενώ η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα θα συμβάλει στην προώθηση παραγωγικών επενδύσεων και έργων υποδομών», δήλωσε η κ. Μπατζελή.

Ακολουθεί η Ερώτηση της κ. Μπατζελή:

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

Προς: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


Με τη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος προβλέπεται η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 950 εκατ. ευρώ. Το παραπάνω ποσό το οποίο αφορά τη Δημόσια Δαπάνη αναμένεται να κατανεμηθεί στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
Ταυτόχρονα όμως επετεύχθη και μια σημαντική ρύθμιση με την Ε.Ε βάσει της οποίας μειώνεται το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ και αυξάνεται η κοινοτική συμμετοχή.
Επειδή η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και του Νοτίου Αιγαίου είναι εκτός του Στόχου Σύγκλισης και Συνοχής (2007-2014), δηλ. εκτός του παλαιού στόχου 1, έχει χαμηλότερο ποσοστό επιδότησης σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες, ενώ δεν είναι επιλέξιμη για πολιτικές υποδομών και παραγωγικών επενδύσεων, δεν είναι δυνατόν να βρεθεί αντιμέτωπη με τυχόν μείωση της δημόσιας δαπάνης.
Για την αποφυγή επίσης της αναπτυξιακής της απόκλισης σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες δεν μπορεί να υπάρξει περικοπή στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και του προϋπολογισμού του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματός της, το οποίο στην ουσία θα πρέπει σχεδόν να διπλασιαστεί ώστε να προωθηθούν επενδύσεις που θα ενισχύσουν τις υποδομές και την παραγωγικότητα της περιφέρειας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πώς προτίθεται να διασφαλίσει τη συνολική κρατική, δημόσια συμμετοχή στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας;

2. Πώς προτίθεται να καλύψει το νέο προγραμματισμό του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος;