Το Γυμνάσιο Ομβριακής Φθιώτιδας παραμένει ανεξάρτητο σχολείο

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς τελική έκδοση βρίσκεται η Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων βάσει της οποίας αποφασίζεται η συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων. Το Γυμνάσιο Ομβριακής παραμένει ανεξάρτητο σχολείο.