ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη Κατερίνας Μπατζελή στα ΜΜΕ Φθιώτιδας

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010

«Ο κλάδος της γεωργίας είναι ο μοναδικός κλάδος που παρουσίασε αύξηση της προστιθέμενης αξίας του κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2010, όταν το αντίστοιχο διάστημα ο μέσος όρος της Ευρωζώνης έφτασε το 1,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ροή των κοινοτικών επιδοτήσεων που αποτελούν τον ισχυρό βραχίονα στήριξης της αγροτικής οικονομίας και που διασφαλίστηκαν από το ΥΠΑΑΤ». Τα συμπεράσματα της Eurostat τόνισε σε συνέντευξή της στα Μέσα Ενημέρωσης του νομού της η κ. Μπατζελή.
Ενόψει της πολιτικής πρόκλησης για την ουσιαστική αποκέντρωση του κράτους, μια πολιτική που θα υλοποιηθεί με τον «Καλλικράτη», είναι σκόπιμο να απεικονιστεί με τον πιο αντικειμενικό τρόπο η απόδοση των πολιτικών της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα. Σε κάθε περιφέρεια. Σε κάθε νομό.
Ως Βουλευτής του Νομού Φθιώτιδας, αλλά και ως πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αισθάνομαι την υποχρέωση απέναντι στους πολίτες του νομού μου να τους ενημερώσω με πραγματικούς όρους για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε διανύσει όλο το δρόμο για την επιτυχία του στόχου μας. Που δεν είναι άλλος από μια ισχυρή Περιφέρεια με ισχυρή Οικονομία και Κοινωνική Συνοχή.
Ο Νομός, αλλά και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πέραν των δικών της συγκριτικών πλεονεκτημάτων, αλλά και ιδιομορφιών, αποτελεί ένα κομμάτι του παζλ του αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο στηρίζεται:

Στο συνδυασμό της οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης

Στο συνδυασμό της τοπικής αγοράς εργασίας με την έρευνα και την καινοτομία, πολιτικές που συνδυάζονται με την πανεπιστημιακή υποδομή και επάρκεια

Στο συνδυασμό της τουριστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης

Στο συνδυασμό μεγάλων έργων υποδομών, οδικών δικτύων, που σέβονται το περιβάλλον και την αξιοπρέπεια των πολιτών που χρησιμοποιούν τις υποδομές αυτές.

Στο συνδυασμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως συμπληρωματικών πόρων για όλες τις παραγωγικές δυνάμεις και ιδιαίτερα τους αγρότες.

Στο συνδυασμό μιας ανταγωνιστικής γεωργίας με την παραγωγή ποιοτικών και αναγνωρίσιμων ποιοτικών προϊόντων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας.

Στο συνδυασμό μεγάλων αναδιαρθρώσεων που κατοχυρώνουν το μέλλον της νέας «γενιάς» τροφίμων μέσα σε μια σύγχρονη αγορά.

Οι πολιτικές του ΥΠΑΑΤ έρχονται να συμπληρώσουν το γενικότερο κυβερνητικό έργο.

(Το πλήρες κείμενο των πολιτικών δράσεων που ήδη υλοποιήθηκαν, αλλά και των νομοθετικών δράσεων που βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης, μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα http://www.kbatzeli.gr).

Η αγροτική οικονομία είναι ένας τομέας που έχει περιθώρια ανάπτυξης ακόμη και σε αυτή την δύσκολη περίοδο. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από την ίδια την Eurostat, η οποία δείχνει ότι υπάρχει μια σημαντική «συρρίκνωση» όλων των κλάδων της οικονομίας με εξαίρεση τη γεωργία, η οποία στηρίζεται από τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

«Ειδικότερα, το δεύτερο τρίμηνο του 2010 οι εισαγωγές υποχώρησαν 5% στην Ελλάδα έναντι μέσης αύξησης 11,6% στην Ευρωζώνη. Οι εξαγωγές υποχώρησαν 13,5%, ενώ στο σύνολο της Ευρωζώνης αυξήθηκαν 13,5%. Στις κατασκευές η υποχώρηση της παραγωγής ήταν της τάξης του 24,7%, ενώ στην Ευρωζώνη καταγράφηκε μείωση της δραστηριότητας του κλάδου ύψους 4,4%. Τέλος, ο κλάδος της γεωργίας προς το παρόν τουλάχιστον βρίσκεται στο «απυρόβλητο» αφού είναι ο μοναδικός με θετικό πρόσημο χάρη στις κοινοτικές ενισχύσεις. Το δεύτερη τρίμηνο εμφάνισε προστιθέμενη αξία της τάξης του 1,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2010 και μάλιστα κινήθηκε καλύτερα και από την Ευρωζώνη, όπου η αύξηση ήταν 1,5%».
Ειδικότερα όμως θα αναφερθώ στο νομό μας και στις παρεμβάσεις που έγιναν στον αγροτικό τομέα της Φθιώτιδας.

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Το σύνολο των επιδοτήσεων που πληρώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ για το 2010 είναι 135,5 εκατ. ευρώ, έναντι 124,7 εκατ. ευρώ το 2009, δηλαδή περίπου 10 εκατ. ευρώ επιπλέον.

2. Πληρωμές του 50% των ενισχύσεων 2010/11 τον Οκτώβρη, ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ με εκκαθάριση των υπολοίπων 60 εκατ. ευρώ περίπου μέχρι τέλους του Δεκέμβρη.

3. ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Πληρωμή 2,6 εκατ. ευρώ σε 156 δικαιούχους σε σύνολο 286 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

4. ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Πληρώθηκαν 114 δικαιούχοι με προκαταβολή ποσού 5 εκατ. ευρώ έναντι συνολικού προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα πληρωθεί βάση της υλοποίησης τους.

5. ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Πληρώθηκαν ήδη 10 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2010 έναντι 3,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 2009, δηλαδή διαφορά της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα στη Βιολογική Γεωργία για την περίοδο 2009-2010 πληρώθηκαν 5,7 εκατ. ευρώ και για τη μείωση της νιτρορύπανσης 4,2 εκατ. ευρώ.

6. ΚΑΠΝΟΣ
Οι συνολικές εισπράξεις καπνού βάση ιστορικών δικαιωμάτων είναι περίπου 30 εκατ. ευρώ μέχρι τέλους του έτους. Η περικοπή κατά 50% είναι της τάξης των 14 εκατ. ευρώ.
Θα επιστραφούν μέχρι τέλη Νοέμβρη τα 7 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους ( Μέτρο 144), ενώ το υπόλοιπο ποσό της απώλειας ύψους 7 εκατ. ευρώ θα γίνει διαμέσου των άλλων δράσεων.
Οι παραγωγοί θα ενταχθούν μέχρι τέλους του έτους σε προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τη διαδικασία των μικρών Σχεδίων Βελτίωσης εκείνων, ύψους 50.000 Ευρώ ενώ τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε και οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων θα γίνει στις αρχές του επομένου έτους.

7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Έγινε αύξηση κατά 40 εκατ. ευρώ του συνολικού ποσού για επιστροφή στους αγρότες δηλαδή από 120 εκατ. ευρώ το 2009 σε 160 εκατ. ευρώ το 2010 για το σύνολο των αγροτών της χώρας. Δικαιούχοι παραγωγοί του νομού Φθιώτιδας έλαβαν ως ΕΦΚ 9 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή η διαφορά 2,3 εκατ. ευρώ.
Να επισημανθεί ότι για τους ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης η επιστροφή αυξήθηκε σε σχέση με το 2009 σε 10 λίτρα/στρέμμα έναντι 6,96 λίτρα/στρέμμα που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και έτσι για το Ν. Φθιώτιδας το ποσό που επιστράφηκε φέτος είναι 735.663 ευρώ έναντι 382.199 το 2009.

8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
- Τελική απόφαση Υπουργείου Υποδομών και ΥΠΑΑΤ για την κατασκευή του φράγματος Σμοκόβου, ύψους επένδυσης 36,5 εκατ. ευρώ.
- Βελτιώσεις και εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων διαφόρων περιοχών όπως:

• Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Νέου Μοναστηρίου: Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΑΑ 2007-2013. Προχωράει η κατασκευή του. Ύψος Δημόσιας Δαπάνης 2.600 724.43
• Φράγμα πολλαπλών σκοπών στο χείμαρρο Μπουγαξίου Φθιώτιδας. Έργο ενταγμένο στο ΠΑΑ 2007-2013. Εξελίσσεται η κατασκευή του κανονικά.
• Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας. Έργο ενταγμένο. Βρίσκεται στη φάση ένταξης των τευχών δημοπράτησης. Ύψος Δημόσιας Δαπάνης 27.000.000 ευρώ.
• Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός Συνθηκών Άρδευσης Αρδευτικού Έργων στο Δ.Δ. Κορομηλιάς, Μακρυράχης, Ξυνιάδας, Παναγιάς, Περιβολίου.

9. LEADER
Έγκριση προγράμματος leader συνολικού ύψους 13 εκατ. ευρώ ενώ βρίσκεται σε διαβούλευση η ΚΥΑ με τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΟΠΑΑΧ) αντίστοιχου προϋπολογισμού.

10. ΑΛΙΕΙΑ
• Εκδόθηκε ΚΥΑ για οικονομικές ενισχύσεις αλιέων από την παύση της αλιευτικές δραστηριότητας λόγω του φαινομένου φυτοπλαγκτόν στο Μαλιακό Κόλπο.
• Βρίσκεται σε διαβούλευση το ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ σε συνδυασμό με νόμο-πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες του ΥΠΑΑΤ που για πρώτη φορά θεσμοθετείται. Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς κλάδους του Νομού.
• Υπό έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την απαγόρευση αλίευσης με γρι γρι σε περιοχή του Μαλιακού Κόλπου (Λιχάδας - Τάπιας).

11. ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Απαιτούνται συντονισμένες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πολλών συναρμόδιων υπηρεσιών.
Από πλευράς ΥΠΑΑΤ ελήφθησαν οι εξής δράσεις:

Α. Ένταξη του ελέγχου της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 στο Μέτρο 125Α.
Στόχος είναι η καταγραφή της σαφούς εικόνας της υφιστάμενης κατάστασης και ο εντοπισμός των πηγών ρύπανσης για να παρθούν έγκαιρα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης της ποιότητας για τη βιώσιμη χρήση του φυσικού πόρου του νερού, όπως προβλέπεται από την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Χρονοδιάγραμμα έργου: 1η Δεκεμβρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Προϋπολογισμός Έργου 1.800.000 ευρώ.

Β. Εντάχθηκε η Κοιλάδα Σπερχειού στο Μέτρο 2.1, Δράση 2.2 «Προστασία των Υγροτοπικών Συστημάτων».

Για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του οικοσυστήματος από την πίεση που δέχεται, λόγω της εντατικοποίησης της γεωργικής δραστηριότητας (συνεχής καλλιέργεια, υπεραρδεύσεις, υπερλιπάνσεις).
Στόχος είναι η μείωση των πιέσεων από τη γεωργική δραστηριότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης νερού κατά 25% και της δημιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθμισης τουλάχιστον 5% της επιλέξιμης επιφάνειας.
Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενες εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες που βρίσκονται εντός του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής.
Το μέτρο αυτό αποκτά συνεχώς νέα δυναμική, λόγω της ενίσχυσης του ρόλου της βιοποικιλότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτικές που θα τύχουν και επιδοτήσεων με την ΚΑΠ - 2013.
Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι αγρότες που αξιοποιούν τις αρδευόμενες εκτάσεις της περιοχής, εφόσον εφαρμόσουν μια από τις ακόλουθες πρακτικές:

1. Μόνιμη αγρανάπαυση για μια 5ετία του 25% της αρδευόμενης έκτασης.
2. Αμειψισπορά το 20% της έκτασης αυτής σε 5 χρόνια να έχει χρησιμοποιηθεί όλη η έκταση της καλλιέργειας. Η αμειψισπορά γίνεται αποκλειστικά με ξηρικές καλλιέργειες. Σε συνδυασμό με το 5% της έκτασης, το οποίο παραμένει σταθερά ακαλλιέργητο. Φυσικά η αγρανάπαυση μπορεί να συνδυαστεί και με την παραγωγή προϊόντων που ενισχύουν το εισόδημα των παραγωγών με την παραγωγή βιομάζας.
Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, όπως ισχύει σήμερα λαμβάνονται υπόψη η απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο κόστος (βλέπε πίνακες).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μεθοδολογία Α (αγρανάπαυση 25%)
Ποσά σε ΕΥΡΩ/Ha/έτος
Περιφέρεια Στ. Ελλάδας
Καλλιέργεια
Αραβόσιτος 287
Βαμβάκι 198
Κηπευτικά 600
Σακχαρότευτλα 530

Μεθοδολογία Α (Ειδική περίπτωση αγρανάπαυση 100%)

Καλλιέργεια Ποσό σε €/Ηα/έτος
Αραβόσιτος 1.000
Βαμβάκι 850
Κηπευτικά 1.000
Σακχαρότευτλα 1.000
Σιτηρά και λοιπά ξηρικά 380

Μεθοδολογία Β (αμειψισπορά 20% - περιθώριο 5%)
Ποσά σε ΕΥΡΩ/Ha/έτος
Περιφέρεια Στ. Ελλάδας
Καλλιέργεια
Αραβόσιτος 196
Βαμβάκι 151
Κηπευτικά 600
Σακχαρότευτλα 440

Το θέμα αυτό πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση, να γίνει αποδεκτό και να διασφαλιστούν οι πιστώσεις εντός των 240 εκατ. ευρώ για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.