ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με συνέπεια στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει προχωρήσει ήδη σε μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές αλλά και παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης του αγροτικού κόσμου.

Στις αγωνίες και τα αιτήματα των αγροτών απαντάμε με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο.

Έχουμε σχέδιο και το εφαρμόζουμε. Σε θεσμικό επίπεδο υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη Εθνική στρατηγική για τον Αγροτικό Τομέα.
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες:
• Μείωση του κόστους παραγωγής
• Έλεγχο της αγοράς
• Ασφαλιστικό (Νομοθετική Ρύθμιση σε Θέματα ΟΓΑ)
• Κατοχύρωση επαγγέλματος
• Γεωργική Έρευνα – Τεχνολογία
• Αγροτική ανάπτυξη
• Αγροτοσυνεταιρισμός & Αγροτοσυνδικαλισμός
• Επενδυτικά Προγράμματα
• Χρηματοοικονομικά Θέματα
• ΕΛΓΑ
• Πολιτική Γής
• Διαφάνεια στην καταβολή των ενισχύσεων


Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε ήδη στην λήψη μέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήματος. Εφαρμόζουμε ότι είναι σύμφωνο με το κοινοτικό πλαίσιο και με γνώμονα την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Επισυνάπτουμε πίνακα, αναλυτικών δράσεων και πρωτοβουλιών του ΥΠΑΑΤ, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

- Πορευόμαστε με άξονα τον εξορθολογισμό και την διαφάνεια της λειτουργίας της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας.
- Το επόμενο εξάμηνο θα υπάρξουν σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση και την αλλαγή, των δομών και της διάρθρωσης στην αγροτική παραγωγή και την λειτουργία της αγοράς.
- Σήμερα κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας.

Προχωράμε σε μια νέα αρχή, με διαρκή διάλογο, διαβούλευση, και κοινωνική συναίνεση, για μια νέα εποχή για την ελληνική γεωρ