ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με εντολή της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνας Μπατζελή, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε αποστέλλει από χθες 21.1.2010 στα Δημοτικά Διαμερίσματα της χώρας και τις αντίστοιχες ΕΑΣ τις καταστάσεις κατανομής δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος ενιαίας ενίσχυσης των ετών 2006, 2007 και 2008 προκειμένου να γίνει ανάρτηση, ενημέρωση και κοινωνικός έλεγχος.

Όπως δήλωσε η Υπουργός «Συνεπείς με την πολιτική μας για Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα και Κοινωνική Λογοδοσία συνεχίζουμε την δημοσιοποίηση όλων των πράξεων που αφορούν δικαιούχους ή ωφελούμενους κοινοτικών ενισχύσεων. Η κατανομή εθνικού αποθέματος αποτελεί τον βασικό τρόπο κατανομής δικαιωμάτων σε γεωργούς που δεν είχαν λάβει ενισχύσεις την περίοδο αναφοράς (π.χ. νέοι αγρότες) ή αυτούς που προέβησαν σε επενδύσεις βελτιώνοντας την εκμετάλλευση τους (π.χ. επενδυτές, σχέδια βελτίωσης). Θεωρούμε υποχρέωση μας την δημοσιοποίηση της κατανομής από την έναρξη της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ στην χώρα μας το 2006 για λόγους διαφάνειας, που συμπίπτουν με τα αιτήματα των αγροτών για διαφάνεια και ίση μεταχείριση. Η διαδικασία αυτή θα συνεχισθεί και στο προσεχές διάστημα θα δημοσιοποιηθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όλοι οι δικαιούχοι δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης καθώς και τα ποσά ενίσχυσης που έλαβαν. Θα ήθελα να τονίσω ότι κάνουμε πράξη την δέσμευση μας για δημοσιοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, για μια διαφανή και αποτελεσματική χρήση των κοινοτικών ενισχύσεων».