ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνας Μπατζελή ανακατανέμονται 14.066 κιλά μακαρόνια στους
δικαιούχους του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2009 για διανομή τροφίμων σε απόρους.

Η παραπάνω ποσότητα αναδιανέμεται διότι δεν έγινε αποδεκτή(άρνηση παραλαβής μέρους ή ολόκληρης της ποσότητας), από ορισμένους φορείς που περιλαμβάνονται στην υπ’αριθμ.56159/21-9-2009 απόφαση κατανομής ποσοτήτων μακαρονιών στους άπορους της χώρας.

Πίνακας δικαιούχων ανακατανομής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minagric.gr