Πρόγραμμα πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Παρασκευή 20-11-2009
Συμμετοχή της Υπουργού, Κατερίνας Μπατζελή στο Συμβούλιο Γεωργίας/Αλιείας στις Βρυξέλλες.

13.30 Συνάντηση του Υφυπουργού, Μιχάλη Καρχιμάκη με τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας.