Πρόγραμμα Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Τρίτη 17/11/09
11:00 Συνάντηση του Υφυπουργού κ. Μιχ. Καρχιμάκη με τα Προεδρεία των Συλλόγων Κτηνοτρόφων της Κρήτης.

Τετάρτη 18/11/09

19:00 Συνάντηση της Υπουργού κ. Κατ. Μπατζελή και του Υφυπουργού κ. Μιχ. Καρχιμάκη με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων.