Δέσμευση φορτίου Τουρκικών αχλαδιών μετά από ανίχνευση του φυτοφαρμάκου Αμιτράζ

Κατόπιν οδηγιών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διενέργεια εντατικών ελέγχων σε φορτία αχλαδιών από την Τουρκία και την ανίχνευση του φυτοφαρμάκου Αμιτράζ σε φορτίο που εισήγαγε η εταιρεία "Λιμπαντσής Α.Ε.", το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο κοινοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 13-11-2009 τα αποτελέσματα των αναλύσεων του εν λόγω φορτίου αχλαδιών (ποικιλία SANTA).

Σύμφωνα με την έκθεση εξέτασης προκύπτει ανίχνευση υπολειμμάτων της ουσίας Αμιτράζ σε συγκέντρωση 0,17 mg/kg, άνω των ανώτατων επιτρεπτών ορίων (0,05 mg/kg).

Σε δηλώσεις της, η Υπουργός κ. Μπατζελή τονίζει: "Βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση και σε συντονισμό με όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, κεντρικές και περιφερειακές για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της προστασίας του καταναλωτικού Κοινού"

Η εν λόγω εταιρεία, εισήγαγε 19 τόνους αχλάδια εκ των οποίων 8 τόνοι βρίσκονται ακόμη στα ψυγεία του εισαγωγέα και 11 τόνοι διατέθηκαν ήδη στη αγορά.

Οι 8 τόνοι δεσμεύτηκαν άμεσα, κατασχέθηκαν και θα καταστραφούν με δαπάνες που βαρύνουν τον κάτοχό τους.

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια θα επιβληθούν στον εισαγωγέα οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις για εισαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης που φέρουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων μεγαλύτερα των MRL (ανώτατων επιτρεπτών ορίων)

Με ευθύνη του εισαγωγέα και υπό την επίβλεψη των αρμοδίων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι εταιρείες που προμηθεύτηκαν αχλάδια τουρκικής προέλευσης καλούνται να τα αποσύρουν και να τα επιστρέψουν στην εν λόγω εταιρεία.

Με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, η αρμόδια διεύθυνση φυτοπροστασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους στα σημεία διάθεσης.