Απάντηση στον κ. Χατζηγάκη, Βουλή, 12-10-09

Απάντηση στον κ. Χατζηγάκη, δείτε το σχετικό βίντεο, Βουλή, 12-10-09